Pretreatment Products

SPECIALITY
SEQUESTERANT
 1. INSTABRITE PASTE
 2. AQUASHINE WL LIQ.
 3. SCOURENZ SBWP-N PDR.
 4. KOOLWHITE 20-20 LIQ.
 5. PRODUCT SURF LIQ.
CHELATE D LIQ.
 1. PROTON WDE LIQ.
 2. ZYQUEST AS-10 LIQ.
 3. ZYQUEST AS SUPER CONC LIQ.
 4. ZYQUEST AS CONC. LIQ.
STAIN REMOVERS
STABILISERS
 1. KLEENON NSH LIQ.
 2. KLEENON KND LIQ.
 3. KLEENOX AT LIQ.
 4. TURBOCLEAN FC LIQ.
 1. ZYSTAB C LIQ.
 2. ZYSTAB REV LIQ.
 3. ZYSTAB SA LIQ.
WEIGHT REDUCTION
DEAERATION
 1. DYRON SWR SUPER LIQ.
 2. DYRON SWR SPL LIQ.
 1. ZYWET DDC LIQ.
 2. ZYWET PDG LIQ.
BIOPOLISHING
WETTING
 1. BIOFAST FNB CON LIQ.
 2. G-ZYME BCS CONC LIQ.
 3. KOLDENZ CONC LIQ.
 4. G-ZYME EXP-50 LIQ.
 5. BIOFAST FCE LIQ
 1. ZYWET NIS LIQ.
 2. JELEC OT- P PASTE
 3. ZYWET TLC LIQ.
 4. ZYWET OTI LIQ.
 5. ZYWET EW LIQ.
DRUMMING
NEUTRALS
 1. KLEENOX TEP LIQ.
 2. KLEENOX DWA CONC LIQ.
 3. KLEENOX DET 1S LIQ
 1. NEUTROX BDN-100 PDR
 2. NEUTROX COOL PDR.
 3. BIOCOOL Z-20 PDR
NEUTRALIZATION
PROTONIC TREATMENT
 1. KLEENOX N CONC LIQ.
 1. NEUTRAFAB CAMG LIQ.
 1. KLEERIX PER LIQ.
 2. KLEERIX PER 30 LIQ.
MERCERISATION
PEROXIDE KILLERS
 1. ZYWET MA LIQ.
 2. ZYWET MA MAX LIQ.
 1. ULTROX EPN PREMIUM LIQ.
 1. ULTROX RJK LIQ
ENGINEERED
PRINT WASHING

NEUTROX NBL LIQ.

ULTROX G PDR

SILK DEGUMMING
COMBO DESIZING

LYSERINE ESD PDR

DYRON DOS LIQ

ANTICHLOR
BIOSCOURING

NEUTRAFAB PDR

SCOURENZ ABE LIQ

SCOURING/ BLEACHING
DESIZING
 1. KLEENOX BAS PASTE
 2. KLEENOX WLF CONC. LIQ.
 3. KLEENOX LF CONC. LIQ.
 4. KLEENOX ERLF PASTE
 5. KLEENOX LF-AF LIQ.
 6. KLEENOX IALF LIQ.
 7. KLEENOX SPF LIQ.
 8. KLEENOX KNITZ LIQ.
 9. ROSALENE WLS LIQ.
 1. ZYWET CAB 125 LIQ.
 1. LOW TO MEDIUM TEMP
 2. REXSIZE LM-65 LIQ.
 3. REXSIZE MHT-A LIQ.
 4. REXSIZE MTF PDR
 5. HIGH TEMP.
 6. REXSIZE LHT-100 LIQ.
 7. REXSIZE LHT NEW LIQ.
 8. PRINT WASHING

ULTROX G PDR

New Product Launch


Textile Division Introduces
INSTABRITE

Exhibition


Animal Health Nutrition